Beschermde diersoort

De steenmarter is een beschermde diersoort en daarom mag het beestje niet worden gevangen en gedood. Reden voor de beschermde status was de enorme terugloop van het aantal steenmarters in Nederland. Het was zelfs zo erg, dat de dieren in 1975 in het Noorden nauwelijks meer voorkwamen. Sinds de beschermde status, is de populatie flink toegenomen. Ook het leefgebied waar het dier voorkomt, wordt groter.

                                                                                       Foto: Alterra 

Nest jonge steenmarters

Niet alleen het vangen en doden van deze dieren is verboden, het is ook niet toegestaan om het huis af te dichten tegen steenmarters als er al een steenmarter zit. Als er een nest steenmarters op zolder zit en de kieren worden afgedicht, komen de jongen om van de honger. De roofdieren hebben nesten tussen half februari en juni.