Een Steenmarter in huis, wat nu?

Steenmarters zijn 's nachts actief; ze gaan 's avonds op pad en komen 's ochtends vroeg weer terug. Overdag betekent dat slapen in een bij voorkeur donker en droog hoekje. Bijvoorbeeld op een afgesloten zolder, de spouwmuur of de kruipruimte. De kans vrij klein dat u het kleine roofdier overdag in uw huis tegenkomt.

 Foto: Alterra


Stinkende keuteltjes

Ondanks dat u geen steenmarter heeft gezien, kunnen verschillende aanwijzingen uw vermoedens bevestigen. De beestjes maken dakisolatie kapot voor een goede slaapplek, stommelen over de zolder en laten keuteltjes met een indringende geur achter.


Beschermde diersoort

Omdat het kleine roofdier een beschermde diersoort (Flora- en Faunawet, tabel 2) is, mogen de verblijfplaat(sen) niet verstoord worden en mag de soort mag ook niet opzettelijk verontrust worden. Laat staan dat het beestje gevangen of gedood mag worden. Als u contact opneemt met het meldpunt, kan een deskundige kijken of er daadwerkelijk sprake is van een steenmarter en alleen in gevallen van extreme overlast kan gekeken worden naar maatregelen getroffen kunnen worden om de steenmarter niet meer te laten terugkeren naar het gebouw.


Kleine kieren

Een steenmarter heeft aan een klein gat genoeg om een gebouw binnen te komen. Een opening vanaf 5 - 6 cm is voor een steenmarter genoeg om binnen te komen. Cruciaal is de vraag hoe een steenmarter het gebouw binnenkomt. Onze deskundige kan vaak vaststellen of een steenmarter nog binnen is of zich elders bevind. Zodat in gevallen van extreme overlast het gebouw “steenmarter proof” gemaakt kan worden.


Onder de motorkap

Steenmarters willen nog wel eens onder de motorkap kruipen en kabels en snoertjes (die in de weg zitten) doorbijten. Door de auto in een afgesloten garage te parkeren, voorkomt u ongewenst bezoek van een marter. Het motor compartiment afgrendelen met stevig gaas is ook een optie. Net als het plaatsen van "schokplaatjes" in het motor compartiment. Een link om deze plaatjes te bestellen is te vinden onder het kopje LINKS van deze website.

Verjagen, vangen of doden is zinloos

De marters verjagen, vangen en/of doden heeft helemaal geen zin. Nog afgezien van het feit dat dit niet mag (en strafbaar) is. Steenmarters leven sterk territoriaal. Zodra er een territorium vrijkomt wordt dat territorium vaak binnen en week weer ingenomen door een soortgenoot. Zeker nu het goed gaat met de soort en hij op veel plekken voorkomt gebeurt dat sneller. Het voorkomen dat de steenmarter een huis binnen kan komen heeft meer effect. Het allerbeste is natuurlijk het aanbieden van "vervangende woonruimte". Een takkenbult met daarin een steenmarterkast werkt vaak prima maar is geen garantie voor succes.